Akumuliatoriaus tikrinimas

A.   Vaizdinė patikra

A1.0 Patikrinkite akumuliatoriui ir jo naudojimui taikomą garantinį laikotarpį

 • Garantiniai laikotarpiai ir išimtys yra pateikti kataloge
 • 1 Patikrinkite ar reikalavimas ne apgaulingas

Ar garantijos sąlygos tenkinamos?

 • TAIP – pereikite prie A2.0
 • NE – reikalavimas atmestinas

A2.0 Ar iš akumuliatoriaus teka?

 • Ne – pereikite prie A4.0
 • Taip – pereikite prie A3.0

A3.0 Ar tekėjimo vietoje matomi išoriniai pažeidimai?

 • Ne – pereikite prie A3.1
 • Taip – reikalavimas atmestinas, nustatykite pažeidimo priežastį

A3.1 Ar klientas perpildė akumuliatorių

 • Ne – priimkite reikalavimą
 • Taip – reikalavimas atmestinas

A4.0 Ar akumuliatoriaus galų sienelės yra stipriai išsiplėtusios?

 • NE – pereikite prie skyriaus B, akumuliatoriaus tikrinimo
 • TAIP – Atmeskite reikalavimą
 • Įtariamas perteklinis iškrovimas/ perteklinis įkrovimas
 • Sulfatinimas nėra gamybinis brokas

 

B0. „Yuasa“ garantinis tyrimas

„Yuasa“ garantinis tyrimas yra tyrimo rūšis naudojant „Yuasa Midtronics MDX617 (P)“ skaitmeninį tikrinimo prietaisą. Ši tyrimo rūšis buvo specialiai sukurta „Yuasa“ gaminių garantinėms situacijoms.

„YUASA MIDTRONICS MDX617 (P)“

 1. Pasirinkite „Yuasa“ garantinis tyrimas*
 2. Pasirinkite panaudojimo būdą, o tada akumuliatoriaus rūšį
 3. Pasirinkite akumuliatorių standartą „SAE“*

*SVARBU – visi „Yuasa“ akumuliatoriai, kurie yra pateikiami garantiniam patikrinimui naudojant „MDX617 (P)“ PRIVALO būti patikrinti naudojant „Yuasa“ garantinį tyrimą ir „SAE“ akumuliatorių standartą.

 1. Įveskite akumuliatoriaus CCA reitingą (pateiktą akumuliatoriaus etiketėje) Jūriniams ir laisvalaikio akumuliatoriams naudokite 4 x 20 val. talpą, pvz. 100 Ah jūrinį akumuliatorių tikrinkite esant 400A
 2. Tyrimo pradėjimui paspauskite „Įvesti“

GERAS AKUMULIATORIUS

•   Prašymas atmestinas

• Akumuliatorius yra pilnai įkrautas ir paruoštas naudojimui

 

GERAS + ĮKROVIMAS

•   Prašymas atmestinas

• Įkraukite akumuliatorių ir jis bus paruoštas naudojimui

 

ĮKRAUTI + PAKARTOTINAI PATIKRINTI

 • Įkraukite akumuliatorių, tada patikrinkite dar kartą
 • Jeigu po įkrovimo rezultatas nepasikeičia

•  Prašymas atmestinas

• Naudojimo metu akumuliatorius veikė perteklinio įkrovimo / iškrovimo ciklais

• Patikrinkite ar transporto priemonės elektros sistemoje nėra gedimų

• Patikrinkite visus sumontuotus ne OĮG komponentus, kurie vartoja elektrą

• Patikrinkite ar nėra itin aktyvaus profesinio naudojimo, (Taksi, ? siuntų automobiliai)

• Tarnavimo laikas žymiai sutrumpėjo dėl elektrinės apkrovos/ įkrovimo disbalanso ir vairavimo sustabdant/užvedant. Tai nėra gamybiniai defektai.

 

REKOMENDUOJAMA PAKEISTI

•   Prašymas atmestinas

• Akumuliatoriaus veikimas suprastėjo dėl išorinių veiksnių

• Žymiai suprastėjo akumuliatoriaus pradinis veikimas

 

BLOGA CELĖ – PAKEISKITE

•   Prašymas tenkintinas

• Akumuliatorius sugedęs, pakeiskite akumuliatorių pagal garantijos sąlygas ir tvarką

• Jeigu iš vieno transporto priemonių naudotojo gaunami kartotiniai reikalavimai, reikia atlikti tolimesnį akumuliatorių naudojimo tyrimą, ypač jeigu akumuliatorius yra per stipriai iškraunamas ar įkraunamas

 

PATIKRINKITE JUNGTĮ / NĖRA EKRANO

 • Patikrinkite tikrinimo prietaiso laidus (su kitu akumuliatoriumi) ir įsitikinkite, kad gnybtai būtų švarūs
 • Jeigu akumuliatorius tikrinimo metu yra sumontuotas transporto priemonėje, išjunkite visus elektrą vartojančius komponentus
 • Naudodami multimetrą patikrinkite akumuliatoriaus įtampą, jeigu nesiekia 9,00 voltų, tačiau viršija 0,50 volto tada pakartotinai įkraukite/pakartotinai patikrinkite
 • Jeigu po įkrovimo rezultatas nepasikeičia

•   Prašymas atmestinas

• Akumuliatorius yra nenaudotinas dėl perkrovimo ir sulfatinimo Jeigu akumuliatoriaus įtampa = 0,50 volto arba mažiau matuojant multimetru, tada

•   Prašymas tenkintinas

• Akumuliatorius yra sugedęs – pakeiskite pagal garantiją

 

B1. Skaitmeninis tikrinimas – visi akumuliatoriai

Dėl rinkoje didėjančio užsandarintų, visiškai priežiūros nereikalaujančių akumuliatorių skaičiaus, savitojo tankio rodmenis ne visada galima gauti, todėl rekomenduojama tyrimui naudoti skaitmeninius laidumo tikrinimo prietaisus („Midtronics“/„Bosch BAT121“). Tam, kad būtų gautas prasmingas rezultatas, akumuliatoriaus gnybtai turi būti švarūs. Nesant specialistams skirtų laidumo tikrinimo prietaisų, reikėtų taikyti dalį A vaizdinė patikra ir dalį C Spartaus iškrovimo tyrimas.

„MIDTRONICS“

 1. Pasirinkite SAE tikrinimo režimą (naudojant „Yuasa MDX617-627“ pasirinkite garantinį režimą, žr. 368 lapą)
 2. Įveskite 70 % akumuliatoriaus SAE reitingo (nurodytas akumuliatoriaus etiketėje).
  1. Jūriniams ir laisvalaikio akumuliatoriams naudokite 4 x 20 val. talpą, pvz. 100 Ah jūrinį akumuliatorių tikrinkite esant 400A
 3. Tęskite patikrinimą
  1. Senesnis 415 modelis, neturi automatinio temperatūros kompensavimo, kiekvienas žemiau 20°C nukritęs laipsnis „Midtronic“ rodmenyse yra lygus apie 4 A nuostoliui

GERAS AKUMULIATORIUS

•   Prašymas atmestinas

• Akumuliatorius yra pilnai įkrautas ir paruoštas naudojimui

 

GERAS + ĮKROVIMAS

•   Prašymas atmestinas

• Įkraukite akumuliatorių ir jis bus paruoštas naudojimui

 

ĮKRAUTI + PAKARTOTINAI PATIKRINTI

 • Įkraukite akumuliatorių, tada patikrinkite dar kartą
 • Jeigu po įkrovimo rezultatas nepasikeičia

•   Prašymas atmestinas

• Naudojimo metu akumuliatorius veikė perteklinio įkrovimo / iškrovimo ciklais

• Patikrinkite ar transporto priemonės elektros sistemoje nėra gedimų

• Patikrinkite visus sumontuotus ne OĮG komponentus, kurie vartoja elektrą

• Patikrinkite ar nėra itin aktyvaus profesinio naudojimo, (Taksi, ? siuntų automobiliai)

• Tarnavimo laiką reikšmingai gali sutrumpinti elektros krūvio/įkrovimo ir važiavimo pradėjimo/sustojimo disbalansas.

 

Tai nėra gamybiniai defektai.

PAKEISKITE AKUMULIATORIŲ

 • Prašymas atmestinas

• Akumuliatoriaus veikimas suprastėjo dėl išorinių veiksnių

• Žymiai suprastėjo akumuliatoriaus pradinis veikimas

• Akumuliatoriaus veikimas suprastėjo dėl išorinių veiksnių, tokių kaip perkrovimas, nepakankamas įkrovimas, gilus cikliškumas, nusidėvėjimas

 

Tai nėra gamybiniai defektai.

BLOGA AKUMULIATORIAUS CELĖ

 • Prašymas tenkintinas

• Akumuliatorius yra sugedęs, pakeiskite akumuliatorių pagal garantijos sąlygas ir tvarką

• Jeigu iš vieno transporto priemonių naudotojo gaunami kartotiniai reikalavimai, reikia atlikti tolimesnį akumuliatorių naudojimo tyrimą, ypač jeigu akumuliatorius yra per stipriai iškraunamas ar įkraunamas

 

PATIKRINKITE JUNGTĮ / NĖRA EKRANO

 • Patikrinkite tikrinimo prietaiso laidus (ant kito akumuliatoriaus) ir įsitikinkite, kad gnybtai yra švarūs
 • Jeigu tikrinimo metu akumuliatorius yra vis dar prijungtas prie automobilio, atjunkite visus elektrą naudojančius dalykus
 • Naudodami multimetrą patikrinkite akumuliatoriaus įtampą, jeigu nesiekia 9,00 voltų, tačiau viršija 0,50 volto tada pakartotinai įkraukite/pakartotinai patikrinkite
 • Jeigu po įkrovimo rezultatas nepasikeičia
 • Prašymas atmestinas
 • Akumuliatorius yra nenaudotinas dėl perkrovimo ir sulfatinimo

Jeigu akumuliatoriaus įtampa = 0,50 volto arba mažiau matuojant multimetru, tada

•   Prašymas tenkintinas

• Akumuliatorius yra sugedęs – pakeiskite pagal garantiją

 

„BOSCH BAT121/131“

 1. Pasirinkite SAE arba EN1 režimą
 2. Įveskite 65 % akumuliatoriaus reitingo (nurodytas akumuliatoriaus etiketėje).
  1. Jūriniams ir laisvalaikio akumuliatoriams naudokite 90 % nuo (4 x 20 valandų talpa, nurodyta ant viršutinės akumuliatoriaus etiketės)
 3. Tęskite patikrinimą
  1. Pareguliuokite pagal temperatūrą
  2. „Bosch“ ir „Midtronic“ tikrinimo prietaisų rodmenys skiriasi pastebimai, todėl „Bosch“ tikrinimo prietaisams rekomenduojama naudoti 90 % reitingo

GERAS AKUMULIATORIUS

•   Prašymas atmestinas

• Akumuliatorius yra pilnai įkrautas ir paruoštas naudojimui

 

GERAS + ĮKROVIMAS

•   Prašymas atmestinas

• Įkraukite akumuliatorių ir jis bus paruoštas naudojimui

 

ĮKRAUTI + PAKARTOTINAI PATIKRINTI

 • Įkraukite akumuliatorių, tada patikrinkite dar kartą
 • Jeigu po įkrovimo rezultatas nepasikeičia

•   Prašymas atmestinas

• Naudojimo metu akumuliatorius buvo per stipriai cikliškai įkraunamas / iškraunamas.

• Patikrinkite ar transporto priemonės elektros sistemoje nėra gedimų

• Patikrinkite visus sumontuotus ne OĮG komponentus, kurie vartoja elektrą

• Patikrinkite ar nėra itin aktyvaus profesinio naudojimo, (Taksi, ? siuntų automobiliai)

• Tarnavimo laiką reikšmingai gali sutrumpinti elektros krūvio/įkrovimo ir važiavimo pradėjimo/sustojimo disbalansas

 

Tai nėra gamybiniai defektai.

PAKEISKITE AKUMULIATORIŲ/NENAUDOTINAS

 • Prašymas atmestinas

• Akumuliatoriaus veikimas suprastėjo dėl išorinių veiksnių

• Žymiai suprastėjo akumuliatoriaus pradinis veikimas

• Akumuliatoriaus veikimas suprastėjo dėl išorinių veiksnių, tokių kaip perkrovimas, nepakankamas įkrovimas, gilus cikliškumas, nusidėvėjimas

 

Tai nėra gamybiniai defektai.

PAKEISKITE AKUMULIATORIŲ/TRUMPAS CELĖS SUJUNGIMAS

 • Prašymas tenkintinas

• Akumuliatorius yra sugedęs, pakeiskite akumuliatorių pagal garantijos sąlygas ir tvarką

• Jeigu iš vieno transporto priemonių naudotojo gaunami kartotiniai reikalavimai, reikia atlikti tolimesnį akumuliatorių naudojimo tyrimą, ypač jeigu akumuliatorius yra per stipriai iškraunamas ar įkraunamas

 

TYRIMAS NEGALIMAS/PATIKRINKITE JUNGTĮ

 • Patikrinkite tikrinimo prietaiso laidus (su kitu akumuliatoriumi) ir įsitikinkite, kad gnybtai būtų švarūs
 • Jeigu akumuliatorius tikrinimo metu yra sumontuotas transporto priemonėje, išjunkite visus elektrą vartojančius komponentus
 • Multimetru patikrinkite akumuliatoriaus įtampą, jeigu įtampa > 0,50 volto. Atjunkite akumuliatorių nuo transporto priemonės tada vėl įkraukite/patikrinkite dar kartą

EKRANO NERODO

 • Multimetru patikrinkite ar akumuliatoriaus įtampą = 0,50 volto arba mažiau.

•   Prašymas tenkintinas

 

B2. Rūgšties savitojo tankio tyrimas – akumuliatoriai su nuimamais angų kaiščiais

Gero akumuliatoriaus savitasis rūgšties tankis (st) turėtų būti vienodas visose celėse. Galima paklaida tarp visų 6 celių yra 0,03 g/cm3 (pvz. intervalas nuo 1,26 g/cm3 iki 1,29 g/cm3).

 

 • Įkrovus visiškai tuščią akumuliatorių, nepakankamas įkrovimas gali lemti nepakankamą rūgšties maišymąsi virš plokštelių. Naudodami multimetrą, įsitikinkite, kad nusistovėjusi išmatuota įtampa atitinka įtampą, kuri buvo apskaičiuota rūgšties savitojo tankio matavimo metu
 • (Vidutinis išmatuotas savitasis rūgšties tankis +0,84) x 6 turėtų būti lygu įtampai išmatuotai naudojant skaitmeninį multimetrą. Jeigu ne tęskite akumuliatoriaus įkrovimą

Rūgšties tankis esant 15°C 1,25-1,28 g/cm3 Akumuliatoriaus būsena pilnai įkrautas – tęskite bandymą Rūgšties tankis esant 15°C 1,20-1,25 g/cm3 Akumuliatorius dalinai įkrautas – prieš tęsiant įkraukite

Rūgšties tankis esant 15°C mažiau nei 1,20 g/cm3 Akumuliatoriaus įkrovimo būsena – išsikrovęs – nedelsiant įkraukite, akumuliatorius gali būti atkurtas arba ne, priklausomai nuo to kiek laiko akumuliatorius išbuvo šioje neįkrautoje būsenoje

B2.1 Ar vienos celės rūgšties tankis mažesnis už kitų?

 • Pavyzdys 1,26, 1,25, 1,25, 1,26, 1,26, 1,15
 • TAIP – priimkite reikalavimą
  • Pakeiskite akumuliatorių pagal garantijos sąlygas ir tvarką
 • NE
  • Toliau žr. B2.2

 

B2.2 Ar elektrolitas yra tamsiai rudas ir/ar yra perteklinio vandens sunaudojimo/papildymo požymių?

 • TAIP – Atmesti prašymą
  • Žalą sukėlė perkrovimas

Tai nėra gamintojo kaltė. Patikrinkite transporto priemonės įtampos reguliatorių.

 • NE
  • Toliau žr. B2.3

 

B2.3 Jeigu savitasis rūgšties tankis yra vienodas visose celėse, tačiau mažesnis nei 1,25 g/cm3, įkraukite akumuliatorių.

 • Ar akumuliatoriaus krūvio priėmimas geba pasiekti rekomenduojamą įkrovimo srovę, (žr,. katalogą) praėjus 1-2 valandoms po krovimo pradžios?
 • NE – prašymas atmestinas
  • Stiprus akumuliatoriaus sulfatinimas dėl gilaus iškrovimo ar nepakankamo įkrovimo

Tai nėra gamintojo kaltė. Patikrinkite transporto priemonės įkrovimo sistemą (ventiliatoriaus diržo įtempimą, kintamos srovės generatoriaus reguliatorių).

 • TAIP
  • Užbaikite rekomenduojamą įkrovimą
  • Toliau žr. B2.4

 

B2.4 Ar rūgšties tankis visose celėse yra vienodas ir didesnis už 1,25 g/cm3?

 • NE
  • Visose celėse vienodas tačiau mažesnis nei 1,24 g/cm3, pratęskite įkrovimą 6 valandomis
  • Jeigu vienos celės savitasis rūgšties tankis yra mažesnis už kitų grįžkite prie B2.1
 • TAIP
  • Pereikite prie C spartaus iškrovimo tikrinimo

 

C.   Spartaus iškrovimo tikrinimas

Tyrimą reikėtų atlikti tik jeigu akumuliatoriaus įtampa yra > 12,5V, priešingu atveju įkraukite akumuliatorių laikydamiesi rekomenduojamos įkrovimo spartos ir trukmės (žr. katalogą)

 

C1.0 Ar spartaus iškrovimo tikrinimas rodo GERĄ akumuliatorių?

 • TAIP

◦      Prašymas atmestinas

 • NE
  • Toliau žr. C2.0

 

C2.0 Ar iškrovos tikrinimo pabaigoje buvo staigus kritimas iki 0 voltų?

 • TAIP
  • Priimkite reikalavimą (su sąlyga, kad nėra matomų akumuliatoriaus pažeidimų)

                   Gamybinis defektas – vidinės jungties lūžis. Pakeiskite akumuliatorių pagal garantijos sąlygas ir tvarką.

 • NE – Pasibaigus tyrimui buvo rodoma nuo 1,0 iki 9,0 voltų

◦      Prašymas atmestinas

 

Tai nėra gamybinis defektas.

Naudojimo suprastėjimas.

 • Žiūrėkite skaitmeninių laidumo tikrinimo prietaisų aprašymą

Pastaba: Jeigu akumuliatorius buvo įvertintas kaip per daug iškrautas, pamėginkite įkrauti, tačiau jeigu akumuliatorius buvo paliktas žemo įkrovimo būsenoje kurį laiką, atsistatymo tikimybė yra mažai tikėtina dėl didelių sulfato kristalų sankaupų susidarymo plokštelėse ir separatoriuose, tai lems gardelės pažeidimus ir švelnius trumpuosius sujungimus separatoriuje bandymų įkrauti metu.